Các lựa chọn và Giải pháp Thay thế để Kiếm Bằng Tốt nghiệp Trung học Miễn phí Trực tuyến

 

Việc không có trình độ học vấn trung học hoàn chỉnh có thể gây trở ngại lớn khi tìm kiếm việc làm, cố gắng thăng tiến hoặc đăng ký học lên cao hơn. Đối với những người không thể hoàn thành chương trình giáo dục trung học của họ vì không thể tham gia các lớp học bình thường, có một số hoặc tùy chọn có thể giúp bạn kiếm được bằng tốt nghiệp trung học miễn phí trực tuyến.

Ví dụ, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ hiện cung cấp các khóa học trung học công lập trực tuyến cho trẻ vị thành niên. Cũng giống như một trường công lập thông thường, học phí là miễn phí, và trong một số trường hợp, trường thậm chí có thể cung cấp tài liệu học tập và máy tính. Mặc dù đăng ký vào một trường trung học trực tuyến mang lại cho học sinh sự linh hoạt để học tập theo tốc độ của riêng mình, nhưng các em vẫn phải tuân theo một chương trình học và lịch trình học tập nghiêm ngặt. Nhiều trường trung học công lập trực tuyến yêu cầu học sinh phải tham gia các kỳ thi định kỳ hoặc lên lớp tại một trường bình thường, cũng như làm các bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc của tiểu bang.

Các trường bán công trực tuyến là một lựa chọn khác để nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí trực tuyến. Cũng như các trường trung học công lập trực tuyến, trường bán công là các tổ chức do chính phủ tài trợ, vì vậy học phí là miễn phí. Tuy nhiên, các trường bán công nhận được ít sự giám sát của chính phủ hơn, vì vậy trường có nhiều quyền tự do hơn trong việc lựa chọn chương trình giảng dạy và các khóa học.

Mặt khác, đối với sinh viên lớn tuổi và người lớn, lựa chọn thứ ba là thử lấy làm bằng phổ thông GED, hoặc Văn bằng tương đương chung. Mặc dù bài kiểm tra phải được thực hiện cá nhân, có một số cơ sở học trực tuyến cung cấp các lớp ôn tập để làm bài kiểm tra GED. Chứng chỉ GED được chấp nhận bởi các nhà tuyển dụng và các cơ sở giáo dục đại học như một sự thay thế cho việc hoàn thành khóa học trung học.

Một giải pháp thay thế cho việc nhận bằng tốt nghiệp trung học miễn phí trực tuyến là đăng ký vào một chương trình học trực tuyến tư nhân. Hầu hết các trường trung học tư thục trực tuyến đều cung cấp mức độ linh hoạt cao nhất về thời gian biểu và hoàn thành, điều này có thể mang lại lợi ích nhiều nhất cho những người học phi truyền thống và người lớn muốn có bằng tốt nghiệp trung học được công nhận, nhưng không đủ khả năng theo dõi lịch học thông thường .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>